Acest site utilizeaza Cookie-uri.

Continuând navigarea îți exprimi acordul pentru utilizarea acestora. Acest site este controlat şi întreţinut de S.C. Angelini Pharmaceuticals România S.R.L. (Angelini).

Angelini nu garantează faptul că materialul din acest site este adecvat sau disponibil pentru utilizare în alte zone. Cei care aleg să acceseze acest site din alte zone o fac din iniţiativă proprie şi sunt responsabili de respectarea legislaţiei locale în vigoare, dacă şi în măsura în care aceasta este aplicabilă.

Aceste pagini constituie o prezentare generală a produsului Libretto distribuit în România de către Angelini. Imaginea produsului de pe site este cu titlu de prezentare și nu atrage responsabilitatea Angelini. Angelini își rezervă dreptul de a modifica/actualiza informațiile ce figurează în prezentul site pe internet, mai ales pe cele referitoare la caracteristici și prețuri, în orice moment, fără preaviz, ținând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca aceste modificări/actualizări să angajeze responsabilitatea Angelini, a membrilor rețelei sale sau a angajaților săi.

Angelini face eforturile adecvate pentru a actualiza acest site dar nu declară sau garantează acurateţea sau lipsa de erori.

Utilizatorul accesează site-ul www.libretto.ro pe propria răspundere. Angelini nu îşi asumă responsabilitatea pentru pagubele directe, indirecte sau care rezultă din utilizarea site-ului www.libretto.ro. În condiţiile legii, aceste materiale sunt furnizate fără a fi însoţite de garanţii, explicite sau implicite, care includ, dar nu se limitează la garanţii privind calitatea, vandabilitatea, adecvabilitatea în raport cu un anumit scop sau garanţii de neîncălcare a unor drepturi.

Angelini nu îşi asumă responsabilitatea pentru infectarea cu viruşi ca urmare a accesării materialelor audio, video, text sau informaţionale de pe acest site.

Deşi au fost depuse toate eforturile pentru a se asigura corectitudinea si actualizarea informaţiilor de pe acest website privind asistenţa medicală, informaţiile oferite pe acest website sunt doar de natură generală, iar proprietarul site-ului nu pretinde şi nu garantează acurateţea ori utilitatea acestora. Sfaturile medicale concrete trebuie căutate întotdeauna la personal medical calificat autorizat.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Se recomandă citirea cu atenţie a prospectului si a tuturor informaţiilor despre produs care însoţesc Libretto.

Poţi descărca pe un singur calculator sau imprima orice material de pe acest site numai pentru uzul tău, necomercial, educaţional şi domestic. Cu toate acestea, nu poţi distribui, modifica, transmite sau revizui conţinutul acestui site fără permisiunea scrisă din partea Angelini. Nu poţi avea o legătură către acest site din partea unui alt site, terţă parte, fără acordul nostru scris prealabil.

Cu excepţia cazului în care este altfel prevăzut, drepturile de proprietate asupra tuturor materialelor de pe site (inclusiv, fără limitare, asupra fotografiilor şi imaginilor grafice) sunt deţinute de Angelini sau licenţiaţii săi. Nici titlul şi nici drepturile de proprietate intelectuală nu sunt transferate către nici o terţă parte prin utilizarea sau accesul la acest site; mai exact, toate drepturile, titlu şi interesul asupra tuturor aspectelor acestui site rămân proprietatea unică a Angelini sau a licenţiaţilor săi. Site-urile Angelini sunt protejate de legile de copyright şi alte legi aplicabile. Dacă încalci oricare dintre aceşti termeni din acest Aviz Legal sau de pe oricare dintre site-uri, permisiunea ta de a utiliza site-urile va fi anulată în mod automat. Orice drepturi care nu sunt conferite în mod expres sunt rezervate.

Termenii, condiţiile şi conţinutul acestui site vor fi guvernate de legea română.

Ultima actualizare: martie 2021.